Øvreås Bergsprengerservice er et foretak som tilbyr sprenging av berg, tomter, grøfter, veibygging, steinspretting m.m

Jeg innehar både bergsprenger og bergsprengningsleder papir, ADR-bevis og kompetansebevis for borerigg. Jeg har godkjent forsikring for sprenging og grunnarbeid. Jeg har ADR-godkjent bil og gode kontakter innen boring, graving og transport.